stihl

Woolpower

Arbetsplattform - Skyliftutbildning.


Vi är ackrediterade av Liftutbildningsrådet att genomföra liftutbildningar enligt SS-ISO 18878:2004.
Liftutbildningsrådet har samlat branschen och kommit överens om att utbildnings skall genomföras enligt ovanstående standard. Det innebär att deltagare vid utbildning skall genomgå teoretiska och praktiska körövningar för att få grundbehörighet att framföra mobila arbetsplattformar. Enligt reglerna skall operatören vi hyra av ny typ av mobil arbetsplattform som man ej tidigare kört alltid få en maskinintroduktion av behörig och kunnig person.

Utbildning


Våra utbildningar sträcker sig över 1 dag och förmiddagen ägnas åt teori med efterföljande prov. Eftermiddagen ägnas åt körövningar med olika typer av liftar där vi bedömer deltagarnas kompetens. Vi går igenom daglig tillsyn och genomför besiktning av vitala delar samt genomför nödsänkningsmanöver med alla deltagare.

Skylift - Motorsågskörkort E


Våra kunder inom kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, trädvårdsentreprenörer brukar kombinera utbildningen på mobil arbetsplattform med motorsågskörkortets E nivå som är arbete med motorsåg på hög höjd vid trädbeskärning och sektionsfällning. Då blir utbildningen 1+2 dagar och utbildningen får en helhet i arbetet med lift och hur man gör riskbedömningar och planerar arbetet för att vara säker och ändå kunna arbeta med hög effektivitet.

Utbildningsområden


Vi genomför utbildningar över hela landet och är ensam utbildare som har behörighet på båda maskinslagen där vi dessutom har stor egen erfarenhet av att arbeta med motorsåg i trädtopparna. 

FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna