stihl

Woolpower

Röjsågsutbildning - röjsågskurs - röjsågskörkort


röjsågskörkortVid all utbildning gäller det att ha en bra grund att stå på, när man står stadigt och har tillägnat sig erfarenhet har man större behållning av mer avancerade utbildningar. Vårat standardprogram är grunden för de flesta användare och kan lätt kompletteras med olika inriktningar.
Vår grundutbildning för röjsåg är RA 2 dagar.

Röjsågskörkort


Vi kör röjsågsutbildning i Säker Skogs körkortsform. Då tillkommer teoretiska och praktiska prov för att verifiera kunskapen hos eleven. Det finns idag tre nivåer i röjsågskörkortet och det är RT, RA och RB.
Röjsåg RT = ( 1 dag ) Grästrimmer.

Röjsåg RA = (2 dagar) är anpassad för användare som kör mycket grästrimmer, slyknivar men även sågklinga för att röja lite grövre stammar. ( Kommuner, Fastighetsbolag Kyrkogårdsförvaltningar. )

Röjsåg RARB = (4 dagar) är anpassad för användare som mer har inriktningen att röja i produktionsanpassat skogsbruk. Mer focus på riktad fällriktning och planering för att bli effktiv.

Vi erbjuder dessutom anpassade utbildningar för yrkesröjare där vi lägger störst focus på effktivitet och ergonomi. 

Teoretiska delar i röjsågskursen:


Varför skall vi röja: Vad motiverar röjning och hur genomförs den. Risker vid röjning.

AFS 2012:1 Genomgång av grundläggande regler vid motormanuellt arbete.
Skyddsutrustning: genomgång av vilken skyddsutrustning man skall ha vid röjsågsarbete.
Röjsågen: Genomgång av röjsågen, vilka säkerhetsanordningar den är utrustad med.

Praktiska delar i kursen:


Inställning sele: Lära sig justera selen för god ergonomi.
Filning av skärutrustning: Filning är en viktig faktor ur säkerhets synpunkt. Fil tekniken går även att anpassa utifrån de arbetsmoment som den skall användas till.
Annan skärutrustning: Trimmers slyknivar och dylikt.
Service: Vi skruvar med sågen och lär oss daglig tillsyn.
Arbetsplanering: Deltagarna planerar sin röjning utifrån lokala förutsättningar.
Arbetsteknik: Deltagarna får lära sig arbeta ergonomiskt riktigt.
Reaktionskrafter: Deltagarna får genomföra grundläggande sågövningar med klinga för att lära sig de olika arbetssektorerna.
Riktad fällning: Deltagarna får lära sig hur man kan styra fällriktning med röjsågen.
Röjyta: Deltagarna får lära sig hur de mäter antal stammar / ha. ( framförallt RARB )
Stamval: Diskussioner om stamval och strategier.

Här kan du se planerade utbildningar. 


FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna