stihl

Woolpower

Ett sätt att utbilda


Vår speciella pedagogik.


Vi utbildar genom att lägga in ett tävlingsmoment i många delar av våra övningar, men vi måste upplysa om att det inte är tävling i att vara snabb eller ha fysik utöver det vanliga och det äventyrar inte säkerheten på något sätt.

Anledningen till att vi använder ett tävlingsmoment i utbildningen är att vi får en upprepning lika många gånger som vi har deltagare när vi går igenom momenten, samtidigt får deltagarna omedelbart ett betyg i hur dom lyckas i dom olika delarna. Vi har som mål att deltagarna skall lära sig att planera sina åtgärder innan de går i praktisk handling dvs. ta all information som behövs för det aktuella arbetsförloppet, för att vara medveten om riskerna i varje moment.  

Det här nöter vi in genom att ge poäng för varje detalj man skall tänka på innan man t.ex. fäller ett träd.

Tävlingarna


Efter några genomförda utbildningar i ett område kan vi sätta upp en regionfinal där kursdeltagarna har möjlighet att delta om de vill. De här finalerna kan med fördel anordnas på någon marknadsdag, bygdedag eller liknande och tävlingsmomenten är direkt hämtade från de moment du utför i ditt skogsarbete, fast med lite mer fokus på precisionen.

Kvalificeringar


Sista utbildnings dagen brukar utgöra kvalificering till en regionfinal.

Regionfinalen kvalificerar till SM tävling.FiltypFilnamnFilstorlekDatumÖppna